anarcha
at ownlog '06
Link 04.02.2009 :: 10:51 Komentuj (0)
PRAWDZIWA I JEDYNA REWOLUCJA
Magníficat ánima mea Dóminum,
et exultávit spíritus meus
in Deo salvátore meo.
Quia respéxit humilitátem
ancíllae suae,
ecce enim ex hoc beátam
me dicent omnes generatiónes.
Quia fecit mihi magna
qui potens est,
et sanctum nomen eius.
Et misericórdia eius a progénie in progénies
timéntibus eum.
Fecit poténtiam in bráchio suo,
dispérsit supérbos mente cordis sui.
Depósuit poténtes de sede
et exaltávit húmiles.
Esuriéntes implévit bonis,
et dívites dimísit inánes.
Suscépit Ísrael púerum suum,
recordátus misericórdiae suae,
sicut locútus est ad patres nostros,
Ábraham et sémini eius in saecula.
Glória Patri et Fílio
et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio
et nunc et semper,
et in saecula saeculórum. Amen.


Wielbi dusza moja Pana
i raduje się duch mój,
w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie
swojej Służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić
mnie będą wszystkie pokolenia,
gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się
zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu,
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami,
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie,
jak obiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi,
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku,
teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.


Uwielbiaj, duszo moja, sławę Pana mego

1. Uwielbiaj, duszo moja, sławę Pana mego, *
chwal Boga Stworzyciela tak bardzo dobrego.
2. Bóg mój, zbawienie moje, jedyna otucha, *
Bóg mi rozkoszą serca i weselem ducha.
3. Bo mile przyjąć raczył swej sługi pokorę, *
łaskawym okiem wejrzał na Dawida Córę.
4. Przeto wszystkie narody, co ziemię osiędą, *
odtąd błogosławioną mnie nazywać będą.
5. Bo wielkimi darami uczczonam od Tego, *
którego moc przedziwna, święte imię Jego.
6. Którzy się Pana boją, szczęśliwi na wieki, *
bo z nimi miłosierdzie z rodu w ród daleki.
7. Na cały świat pokazał moc swych ramion świętych, *
rozproszył dumne myśli głów pychą nadętych.
8. Wyniosłych złożył z tronu, znikczemnił wielmożne, *
wywyższył, uwielmożnił w pokorę zamożne.
9. Głodnych nasycił hojnie i w dobra spanoszył, *
bogaczów z torbą puścił i nędznie rozproszył.
10. Przyjął do łaski sługę, Izraela cnego, *
wspomniał nań, użyczył mu miłosierdzia swego.
11. Wypełnił, co był przyrzekł niegdyś ojcom naszym: *
Abrahamowi z potomstwem jego, wiecznym czasem.
12. Wszyscy śpiewajmy Bogu w Trójcy Jedynemu, *
Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
13. Jak była na początku, tak zawsze niech będzie, *
teraz i na wiek wieków niechaj słynie wszędzie.



Link 04.02.2009 :: 15:22 Komentuj (1)
Rudyard Kipling
Hymn przed wojną


I

Ziemia z wściekłości rzęzi,
Morzami miota szał!
Zerwał się lud z uwięzi
Przeciwko Anglii wstał!
Nim legia w boju stanie,
Nim wionie miecza świst,
Dopomóż, gromów Panie,
Jehowo, Boże bitw!

II

Mimo swych żądz i pychy
Złe serce, zły ócz blask,
Ogłuchły słuch, duch lichy
Pragną dziś Twoich łask.
Grzeszni gardzili Tobą,
Głupi się zaparł był,
Lecz nadyszmy przed Tobą;
Umrzeć dodawaj sił.

III

Opodal tu klęczących
( O gdzież ołtarzy szych? )
Którym brak gwiazd wiodących
Zbaw, Panie, wiarą ich.
Jeśli złym było czynem
Wezwanie ich w ten czas,
Nie na nich złóż przewinę
I ukarz raczej nas!

IV

Od pychy, uciekania,
Pomsty, plamiącej broń,
Pośpiechu i zbłąkania,
Ty nas, o Panie, chroń.
Najsłabszych wspieraj w boju,
Drżący dech wzmocnij im,
By milcząc i w spokoju
Szli na śmierć śladem Twym.

V

Mario przeszyta bólem,
Duszę, co stanie już
Przed życiodajnym Królem,
Uratuj, w raju złóż.
Wszak każdy z matki wyszedł:
W ostatniej z ludzkich spraw
Za wrogiem towarzyszem
O Matko, Ty się wstaw!

VI

Gniew pułki już pozbierał,
Zbliża się krwawy czas,
Jakeś praojców wspierał,
Wesprzyj dziś, Panie nas.
Znaki ukazujący
Życia i śmierci mit,
O Panie, gromem grzmiący,
Usłysz nas, Boże bitw!

przełożył Józef Czechowicz


Link 07.02.2009 :: 01:56 Komentuj (7)
Z teki Anarchy
Wiem, jako stary kawaler nie powinienem się mądrzyć na temat tych spraw. Ale tak sobie myślę, że mąż każdego dnia powinien pytać się swojej żony: „Kochanie czy zostaniesz moją żoną?”. I każdego dnia powinien żyć tak, aby ona chciała mu odpowiedzieć „tak”.
Myślę, że to działa też w drugą stronę.



Link 17.02.2009 :: 13:18 Komentuj (2)
Kończy się Karnawał i wielkimi krokami zbliża się Wielki Post. To zachęca do zadumania się nad zdaje się odwieczną walką Postu z Karnawałem. Więc i ja podzielę się swoją refleksją w tym temacie.
Od jakiegoś czasu jestem stałym czytelnikiem biuletynu internetowego strony Msza.net. Jednym z jego elementów są teksty opatrzone tytułem „Rozmyślania z Bogiem”. Są one zaczerpnięte z książek katolickich wydawanych przeważnie w dwudziestoleciu międzywojennym zeszłego wieku. Z jednego z takich rozmyślań dowiedziałem się, czym jest Karnawał. Jeśli ktoś myślał, że jest to okres zabaw pomiędzy Świętem Epifanii (Trzech Króli) a Popielcem, to był w mylnym błędzie. Karnawał to czas, jaki człowiekowi daje Kościół na to by rozmyślał on o Męce Jezusa Chrystusa. Czym to się w takim ujęciu różni od Wielkiego Postu, to ja nie wiem? Uznaję to za ciekawy manewr taktyczny w wojnie Karnawału z Postem. Ale posunięcie to dziś nie ma większego sensu. Ponieważ w znaczeniu społecznym tej walki już nie ma. Wygrał Karnawał. I ta jego wygrana sprowadziła na niego przegraną. Dziś już nie ma ani czasu pokuty, ani czasu zabawy. Za niedługo pewnie i sam czas ulegnie anihilacji. Ludzie już się nie bawią, nie poszczą. Konsumują i to przez cały rok. Karnawał ma sens jedynie, jeżeli istnieje Wielki Post. By czas nie zamienił się w breję, która nas zaleje musi istnieć jego zmienność. Tak jak to rzekł Mędrzec: jest „czas płaczu i czas śmiechu, czas zawodzenia i czas pląsów”. Dopiero wtedy jest szansa na Wielką Zmianę, która zachodzi w duszy człowieka. Myślę, że gdyby w owych zmaganiach wygrał Post, to również odbiłoby się negatywnie na człowieczej kondycji duchowej.
Niech jeszcze raz przemówi Mędrzec:
Wszystko ma swój czas,
i jest wyznaczona godzina
na wszystkie sprawy pod niebem:
Jest czas rodzenia i czas umierania,
czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono,
czas zabijania i czas leczenia,
czas burzenia i czas budowania,
czas płaczu i czas śmiechu,
czas zawodzenia i czas pląsów,
czas rzucania kamieni i czas ich zbierania,
czas pieszczot cielesnych i czas wstrzymywania się od nich,
czas szukania i czas tracenia,
czas zachowania i czas wyrzucania,
czas rozdzierania i czas zszywania,
czas milczenia i czas mówienia,
czas miłowania i czas nienawiści,
czas wojny i czas pokoju.



Link 17.02.2009 :: 22:44 Komentuj (0)
Komentarz króla Dawida na temat obecnego kryzysu gospodarczego.
Słuchajcie tego, wszystkiego narody,
nakłońcie uszu, wszyscy, co świat zamieszkujecie,
wy, niscy pochodzeniem, tak samo jak możni,
bogaty na równi z ubogim!
Moje usta wypowiedzą mądrość,
a rozmyślanie mego serca - roztropność.
Nakłonię mego ucha ku przypowieści,
przy dźwięku liry wyjaśnię mą zagadkę.

Dlaczego miałbym się trwożyć w dniach niedoli,
gdy otacza mnie złość podstępnych,
którzy ufają swoim dostatkom
i chełpią się z ogromu swych bogactw?
Nikt bowiem siebie samego nie może wykupić
ani nie uiści Bogu ceny swego wykupu
- jego życie jest zbyt kosztowne
i nie zdarzy się to nigdy -
by móc żyć na wieki i nie doznać zagłady.
[Każdy] bowiem widzi: mędrcy umierają,
tak jednakowo ginie głupi i prostak,
zostawiając obcym swoje bogactwa.
Groby są ich domami na wieki,
ich mieszkaniem na wszystkie pokolenia,
choć imionami swymi nazywali ziemie.
Bo człowiek nie będzie trwał w dostatku,
przyrównany jest do bydląt, które giną.

Taka jest droga tych, co ufność pokładają w sobie,
i [taka] przyszłość miłośników własnej mowy.
Do Szeolu są gnani jak owce,
pasie ich śmierć, zejdą prosto do grobu,
serca prawych zapanują nad nimi,
rano zniknie ich postać,
Szeol ich mieszkaniem.
Lecz Bóg wyzwoli moją duszę
z mocy Szeolu, bo mię zabierze.
Nie obawiaj się, jeśli ktoś się wzbogaci,
jeżeli wzrośnie zamożność jego domu:
bo kiedy umrze, nic z sobą nie weźmie,
a jego zamożność nie pójdzie za nim.
I chociaż w życiu sobie pochlebia:
"Będą cię sławić, że dobrześ się urządził",
musi iść do pokolenia swych przodków,
do tych, co na wieki nie zobaczą światła.
Człowiek, co w dostatku żyje, ale się nie zastanawia,
przyrównany jest do bydląt, które giną.


Link 18.02.2009 :: 17:23 Komentuj (3)
To jest temat na całą książkę albo duży artykuł, a nie na krótki wpis na blogu. Jednak mój tekst o karnawale został skomentowany przez uroczą Pat między innymi takim zdaniem: A co do "kłopotów z czasem" - takie są następstwa zastąpienia czasu cyklicznego czasem historycznym. Napiszę od razu, że zgadzam się z takim postawieniem sprawy, acz nie do końca. Otóż według mnie cały problem nie tkwi w tym czy widzimy czas, jako następstwo cykli czy ciągnącą się w nieskończoność oś. Decydująca jest chronozofia, jaka stoi za różnymi koncepcjami czasu. Po pierwsze czy jest sakralna czy profańska. Po drugie czy jest optymistyczna czy pesymistyczna. Czas historyczny to ciąg przyczynowo-skutkowy. W popularnym ujęciu przedstawia on rozwój życia/ludzkości od prymitywnych form do form doskonalszych. Takie myślenie o czasie podobno zawdzięcza nasza kultura chrześcijaństwu. Podobno, bo jakże się często zdarza „sowy nie zawsze są tym, czym się wydają”. Niewątpliwie judaizm a potem chrześcijaństwo odrzucają cykliczną koncepcję czasu wprowadzając linearne jego rozumienie. Nadto mityczni bohaterowie judeochrześcijaństwa nie działają w jakiś pozaczasowych rejonach, lecz w dziejach Izraela i Kościoła, które są częścią powszechnej historii ludzkości. Celem owych dziejów jest Królestwo Mesjasza, w którym ludzie będą żyli w wiecznej szczęśliwości. Czyli mamy ów powyższy schemat? Otóż nie. Kiedy uważnie przypatrzymy się dziejom biblijnym zauważymy, że prezentowana tam historia jest zapisem upadku a nie optymistycznego rozwoju. Wygnana z Ogrodu Eden ludzkość stacza się coraz bardziej w otchłań grzechu. Bóg aktywnie interweniuje, ale cały czas musi się zmagać z odrzucaniem jego propozycji przez ludzi. Jak jest objawione w Księdze Apokalipsy historia ludzkości zakończy się Wielkim Odstępstwem. Czyli tak jak się zaczęła. Zaś Niebiańskie Królestwo jest czymś po za czasem, w którym człowiek zostanie wyrwany z tyranii historii. W związku z tym czas w rozumieniu chrześcijańskim dzieli się na, dwie jakości:
chronos- czyli dzieje ludzkości od Upadku aż do Wielkiego Odstępstwa
kairos- czas zbawienia, w którym dokonuje się działanie Boże połączone z działaniem ludzkim mające na celu ustanowienie Królestwa Bożego

Współczesny czas historyczny nie jest, więc nawet herezją chrześcijańską. To zupełnie inna wizja, której sens jest zakotwiczony tylko i wyłącznie w chronosie. Przy czym byłby on pozbawiony swojego pesymizmu związanego z kondycją ludzką a propagowałby nieograniczony optymizm. „Teraz jest jeszcze źle, ale już za chwileczkę, już za momencik nasi naukowcy wynajdą na to remedium.”

Warto też zauważyć, że w chrześcijaństwie jest coś na kształt cyklicznego czasu. Jest to powtarzający się Rok Liturgiczny, który skorelowany z rytmem Natury odpowiada o życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.

Wspomnę też o pewnej ciekawej rzeczy, którą dowiedziałem się od Studyta. Otóż pierwsi chrześcijanie nie ujmowali dziejów, jako prostego ciągu przyczynowo skutkowego, to znaczy nie wychodzili od Upadku by następnie zinterpretować dzieje Izraela i Jezusa, jako konsekwencje tego wydarzenia. Centralnym punktem ich myślenia były wydarzenia Krzyża i Zmartwychwstania, które dopiero wyjaśniały sens tego, co stało się na początku i tego, co stanie się na końcu. Tu też jest inne spojrzenie na czas. Ale wszystkie implikacje tego to musiałby wyjaśniać Studyta, a obawiam się, że on nie ma na to czasu.



Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Żołnierze Wyklęci - Zapomniani Bohaterowie
Drużyna Feniksa
Studyta Arseniusz
Aibhill Dreamstoher
Esthel
Dziedzic Gryffindora

NEOSARMACJA
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Blog Hetmana Lacha

Blogosfera FF
Agent
Dziennik Szczepana Twardocha
Loyolny-san
Filip Memches
Paweł Milcarek
Wojciech Wencel
Slavoy
Gryzoń
KRES
DMC
Galaktyczny zwiad
Radek Neosceptyk

Zaprzyjaźnione blogi
Magdalena
Obrończyni Ludzi
Patrycja Blaum
FreeMind
Trokier
Artur Nowaczewski

Blogosfera
Jacek Bartyzel
Fox Mulder

Strony które warto odwiedzić
Christianitas
Prawosławie
44 Magazyn Apokaliptyczny
Piąta Władza
Lietuva
J.R.R.Tolkien
G.K.Chesterton
Narnia- kraina Aslana
Elendili-Przyjaciele Elfów
Te Deum Laudamus!
Retrostacja
Integral Tradition
Krzyżowiec
Obywatel
Fronda
Teologia Polityczna
Konserwatyzm.pl
Łotwor-Armia Krajowa, Powstanie Warszawskie, Waffen SS
The Scorpion
Conservative Punk Division Poland
WC
Eurazja
Inacze
Jacek Bartyzel
Alain de Benoist
Szczepan Twardoch
Dziennik-Europa
Galeria Alkemika
Sons of the Storm
Nowa Gildia

OWNLOG

Archiwum

2018
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2017
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2016
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2015
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2014
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2013
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2012
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2011
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2010
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2009
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2008
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2007
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2006
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2005
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2004
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj

Linki


Księga gości

Wyślij wiadomość