anarcha
at ownlog '06
Link 10.01.2008 :: 13:47 Komentuj (0)
Intelektualiści którzy nie lubią Polski
Jest w naszym kraju pewna specyficzna grupa intelektualistów. Nie bardzo lubią Polskę i jej historię. Choć werbalnie zapewniają, że jej dobro leży im na sercu. Czytając ich teksty widać gdzie leży ich mentalna ojczyzna. To Francja. Piszą książki na temat francuskiej myśli politycznej i historii. To z tego kraju pochodzą myśliciele, którzy mieli największy wpływ na ich światoobraz. Inni najchętniej cytowani i czytani pisarze pochodzą z krajów romańskich- Hiszpania, Włochy. Z chęcią powołują się na polskich myślicieli, którzy mieli bardzo krytyczny stosunek do naszej historii. Jakby kontynuując takie podejście o obecnej Polsce bohaterowie tego wpisu piszą zwykle negatywnie. Bardzo im się nie podoba to co się teraz dzieje. Owi intelektualiści mają swój klub gdzie organizują swoją działalność i prowadzą intelektualne dysputy. Ma on bardzo dostojną nazwę:
Klub Zachowawczo-Monarchistyczny


Link 22.01.2008 :: 12:53 Komentuj (18)
Postmodernizm
W latach dziewięćdziesiątych zeszłego wieku modną i szeroko dyskutowaną filozofią był postmodernizm. Myśliciele związani z tą szkołą myślenia głosili „śmierć wielkich narracji”. Oto już żaden system, metafizyczny czy racjonalny, nie organizuje życia współczesnym ludziom. Projekty przebudowy społeczeństwa straciły swoją energię. Nie ma, więc jednego sytemu, który narzucałby ludziom jak mają żyć. Zamiast panowania jednej prawdy powinna nastać polifonia prawd.
W polskich mediach spór, jaki rozpętał się wokół postmodernizmu był przedstawiany, jako kolejne starcie konserwatystów z obozem postępu. Była to jednak swego rodzaju kreacja. W tych czasach studiowałem filozofię i doskonale pamiętam, że jednymi z najzacieklejszych krytyków postmodernizmu byli moi wykładowcy o poglądach liberalnych lub lewicowych, którzy powtarzali nam: „postmodernizm nie ma racji, filozofia racjonalistyczna się nie skończyła”. Na Zachodzie jednym z najzacieklejszych adwersarzy nowej filozofii był zaś Jürgen Habermas, kontynuator Szkoły Frankfurckiej głoszący, że „Oświecenie to niedokończony projekt”. Równocześnie zwolennikami postmodernizmu okazali się przedstawiciele Nowej Prawicy. Czyli obraz tego filozoficznego sporu nie wyglądał tak jak usiłowała to przedstawić „Gazeta Wyborcza” na spółkę z „Naszym Dziennikiem”.
Co nam zostało z tamtego czasu? Polifonia prawd i rozkwit alternatywnych sposobów życia nadal są jedynie postulatem. Z jednej strony mamy wciąż potężniejącą metanarrację konsumpcjonizmu, z drugiej zaś podnosi swój łeb scjentystyczna religia (nie mylić ze scjentologią). Równocześnie pewne elementy postmodernizmu chcą się przekształcić w swoją specyficzną wielką narrację. W jej ramach wszyscy mielibyśmy być ironicznymi sceptykami, którzy dokonują dekonstrukcji wszelkich poglądów, jakie napotykają na swojej drodze życia.
Z mojej ekscentrycznej ciemnogrodzkiej perspektywy postmodernizm potrzebuje drugiego oddechu. Nie uśmiecha mi się maszerowanie równym krokiem do supermarketu ani życie w społeczeństwie zorganizowanym według wskazówek różnych panów Dawkinsów. Przyjmuję także do wiadomości fakt, że oś czasu się przesunęła i niemożliwy jest powrót do Starego Ładu. Dziś bycie tradycjonalistą jest także wyborem jednostki a nie kwestią dziedziczenia pewnej kultury. Trzeba, więc mocniej postawić postulat wielości równorzędnych sposobów życia. Zerwać z mitem jedności społecznej. Oczywiście nie będzie to łatwe. Zarówno prawica w imię mitu „jedności narodowej” jak i lewica w imię mitu „jedności humanistycznej” będą zwalczać tego rodzaju postulaty. Jednak różnice ideologiczne się pogłębiają a obecny stan panowania consensusu nie będzie trwał wiecznie.

Więcej i lepiej o postmodernizmie możecie przeczytać w artykule
Aleksandra Dugina "Post modernizm?"Link 24.01.2008 :: 13:23 Komentuj (1)
Pod wpływem rozmowy z Pati proponuję następujące uzupełnienie w definicji wroga zaproponowanej przez Carla Schmitta:
"Wróg polityczny definiowany powinien być wyłącznie przez pryzmat sprzeczności interesów politycznych, nie ma tu miejsca na wartościowania odwołujące się do innych sfer (ekonomii, estetyki, moralności etc.). Wróg polityczny nie musi być ekonomicznym konkurentem, nie musi być odrażający pod względem estetycznym ani wyznawać innego systemu wartości, ani też być chory psychicznie."


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Żołnierze Wyklęci - Zapomniani Bohaterowie
Drużyna Feniksa
Studyta Arseniusz
Aibhill Dreamstoher
Esthel
Dziedzic Gryffindora

NEOSARMACJA
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Blog Hetmana Lacha

Blogosfera FF
Agent
Dziennik Szczepana Twardocha
Loyolny-san
Filip Memches
Paweł Milcarek
Wojciech Wencel
Slavoy
Gryzoń
KRES
DMC
Galaktyczny zwiad
Radek Neosceptyk

Zaprzyjaźnione blogi
Magdalena
Obrończyni Ludzi
Patrycja Blaum
FreeMind
Trokier
Artur Nowaczewski

Blogosfera
Jacek Bartyzel
Fox Mulder

Strony które warto odwiedzić
Christianitas
Prawosławie
44 Magazyn Apokaliptyczny
Piąta Władza
Lietuva
J.R.R.Tolkien
G.K.Chesterton
Narnia- kraina Aslana
Elendili-Przyjaciele Elfów
Te Deum Laudamus!
Retrostacja
Integral Tradition
Krzyżowiec
Obywatel
Fronda
Teologia Polityczna
Konserwatyzm.pl
Łotwor-Armia Krajowa, Powstanie Warszawskie, Waffen SS
The Scorpion
Conservative Punk Division Poland
WC
Eurazja
Inacze
Jacek Bartyzel
Alain de Benoist
Szczepan Twardoch
Dziennik-Europa
Galeria Alkemika
Sons of the Storm
Nowa Gildia

OWNLOG

Archiwum

2018
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2017
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2016
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2015
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2014
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2013
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2012
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2011
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2010
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2009
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2008
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2007
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2006
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2005
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2004
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj

Linki


Księga gości

Wyślij wiadomość